Senior Solution Architect

More Free IT Jobs


Job description


Společnost je poskytovatel IT produktů a služeb s více než desetiletou historií působení na českém trhu v odvětví informačních technologií.

Zakládá si na rodinném přístupu . cca 80 zaměstnanců.

Tvorba komplexních IT analytických a designerských řešení,

jejich dokumentace, zabezpečení kvality dodávky části IT

řešení v rámci IT programů.

· V případě potřeby zabezpečení definování a koordinace úloh
a management zdrojů IT části projektového týmu
· Řízení vzájemných designových a technických závislostí, vlivů
a řešení složitých souvislostí v rámci IT programů
· Zajistit identifikaci nových idejí, zdokumentovat a prezentovat
jejich návrh nebo změny pro oblast IT aplikací
· Vést analýzy a studie realizovatelnosti pro komplexní IT řešení
se závažným vlivem na celkovou IT architekturu a design
· Zajistit analýzu současného stavu, navrhovat budoucí řešení a
detailní design IT řešení s důrazem na efektivitu nákladů,
inovace a jednoduchost navrhovaného řešení.
· Předkládat návrhy na re-design, optimalizaci a modernizaci
technologií
· Předkládat návrhy na optimalizaci IT infrastruktury
· Zabezpečovat kontrolu implementace a koordinaci týmů v
projektech z pohledu designu, architektury po dobu
implementační fáze projektu
· Řešit komplikované designové a vývojové problémy

We are offering / benefits  • 25 dní dovolené
  • možnost HO
  • odměny v rámci projektů
  • vzdělávání - kurzy
  • rodinný přístup

Required languages ​​and other skills
5 plus let zkušnosti

LOCATION / CITY


CZECH Praha

Send me more information Back
Share Button
Contact
Michaela Malkovská
IT Recruiter
malkovska@timone.cz
+420731989650
My E-mail:
Subject:
My Phone:
My E-mail:*
CODE: 4346
Write code:
Attach your CV:
 
Message:

* Mandatory

My E-mail:*
Friend's E-mail:*
Subject:
Below you can add text accompanying the job
 

* Obligatory data

Please enter your email address in a valid format..

Your email has not been sent, have entered the incorrect code

Your E-mail: *
The preferred technology:

* Mandatory

Your E-mail was sent successfully.

Thank you for your interest.